Budowa maszyn i urządzeń

PROSZĘ CZEKAĆ

Przemysł samochodowy

Produkujemy stanowiska montażowe, maszyny testujące i kontrolne oraz specjalistyczne urządzenia związane z technologią wytwarzania. Dostarczamy złożone pomiarowe stanowiska laboratoryjne jak również proste oprzyrządowania wspomagające pracownika podczas montażu.

Wśród typowych produkowanych przez nas stanowisk dla przemysłu samochodowego wymienić należy urządzenia montażowe wyposażone w:
– podzespoły do skręcania automatycznego wyposażone w pomiar kąta i momentu obrotowego (stosujemy DEPRAG, BOSCH, ATLAS COPCO, GEORGES RENAULT, DOGA),
– nitownice radialne (orbitalne), nitownice obrotowe z nitowaniem pojedynczym lub wielopunktowym jednocześnie (preferowany dostawca nitownic BALTEC),
– maszyny do montażu i autotestu szczelności komponentów po montażu (w oparciu o aparaty ATEQ),
– maszyny montażowe do wciskania, zaciskania, tzw. toxowania, prasowania oraz inne związane z procesem technologicznym klienta.

Urządzenia montażowe wytwarzane przez naszą firmę bardzo często są wyposażane w systemy pomiarowe oraz kontrolne: typową aplikacją samodzielnego testu jest sprawdzenie relacji siły i przemieszczenia podczas procesu montażu (kontrola siły i drogi).
Maszyny montażowe budowane przez PROMATIK są wyposażane w systemy smarowania komponentów przed montażem (DOPAG, LINCOLN). Są to smarowania oparte o mgłę olejową podawaną w stronę narzędzia lub smar stały aplikowany punktowo bezpośrednio przed montażem na komponenty.
Produkujemy przemysłowe zgrzewarki z gorącą płytą. Urządzenia do zgrzewania wyposażone są w ruchomą obustronną płytę grzewczą oraz narzędzie dedykowane do danego produktu. Urządzenia do zgrzewania wyposażone w gorącą płytę umożliwiają zgrzewanie zbiorników samochodowych, złącz kanalizacyjnych i innych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Testy detali

PROMATIK konstruuje i dostarcza dla przemysłu samochodowego urządzenia testowe sprawdzające produkt gotowy. Te zaawansowane systemy testowe wyposażone są w przyrządy oraz urządzenia pomiarowe do wszechstronnego testu funkcjonalnego oraz charakterystyki działania produktu gotowego.

Wśród typowych produkowanych przez nas stanowisk kontrolnych dla przemysłu samochodowego wymienić należy urządzenia zapewniające:
– sprawdzenie momentów obrotowych i kątów działania samochodowych przełączników obrotowych (BURSTER, STEIGER MOHILO);
– pomiar charakterystyki działania (rezystancja-położenie) potencjometrów samochodowych (RESISTOMAT);
– test funkcjonowania produktu oraz trwałe oznakowanie produktu;
– kontrola wymiarów i kompletności wykonania produktu gotowego i sprawdzenie oznakowania mikroudarowego (datamatrix LEUZE lub COGNEX) oraz wydrukowanie samoprzylepnej etykiety dla klienta (ZEBRA);
– pomiary elektryczne obwodów elektronicznych, pomiary natężenia prądu, napięcia elekrycznego, testy przejścia elektrycznego, kontrola parametrów rezystancji oraz izolacji, test dielektryczny (testy wykonywane przy pomocy podzespołów budowanych we własnym zakresie);
– test szczelności (poprzez sprawdzenie wartości wycieku ATEQ) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe METRONIC);
– badanie szczelności (spadek ciśnienia w zamkniętym zbiorniku-„objętości”) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe METRONIC);
– test funkcjonalny produktu w wersji finalnej, sprawdzenie kompletności montażu oraz znakowanie laserowe przy pomocy znakowarek SUNX
PRODUKCJA STANOWISK DLA BRANŻY AGD

Zakres usług automatyki przemysłowej

Produkujemy stanowiska montażowe, maszyny testujące i kontrolne oraz specjalistyczne urządzenia związane z technologią wytwarzania. Dostarczamy złożone pomiarowe stanowiska laboratoryjne jak również proste oprzyrządowania wspomagające pracownika podczas montażu.

Konstruujemy stanowiska montażowe oraz urządzenia pomocnicze do procesu montażowego.
– podzespoły do skręcania automatycznego wyposażone w pomiar kąta i momentu obrotowego (stosujemy DEPRAG, BOSCH);
– nitownice radialne (orbitalne), nitownice obrotowe z nitowaniem pojedynczym lub wielopunktowym jednocześnie (preferowany dostawca nitownic BALTEC);
– maszyny do montażu i autotestu szczelności komponentów po montażu (w oparciu o aparaty ATEQ);
– maszyny montażowe do wciskania, zaciskania, tzw. toxowania, prasowania oraz inne związane z procesem technologicznym klienta;

Urządzenia montażowe wytwarzane przez naszą firmę bardzo często są wyposażane w systemy pomiarowe oraz kontrolne: typową aplikacją samodzielnego testu jest sprawdzenie relacji siły i przemieszczenia podczas procesu montażu (kontrola siły i drogi).
Aplikacje testowe stosują m.in.:
– test szczelności (poprzez sprawdzenie wartości wycieku) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe);
– badanie szczelności (spadek ciśnienia w zamkniętym zbiorniku-„objętości”) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe);

Produkujemy podajniki szczebelkowe oraz dosypujące, transportery oraz urządzenia do transportu międzyoperacyjnego. Budujemy nowe stanowiska testujące dla przemysłu AGD oraz modernizujemy maszyny używane przez naszych klientów.

PROMATIK transferuje automatyczne linie technologiczne z fabryk lokowanych najczęściej w zachodniej części Europy do fabryk w Polsce. Podejmujemy się projektów polegających na przeniesieniu automatycznych linii produkcyjnych do Polski. Zadania takie są realizowane przez zespół naszych mechaników, elektryków i automatyków. Zapewniamy sprawdzenie działania urządzeń przed transferem, własny demontaż linii oraz nadzór nad Państwa załadunkiem w miejscu źródłowym; nadzór nad Państwa wyładunkiem w miejscu przeznaczenia, własny montaż oraz własne uruchomienie i wstępny test uruchomieniowy.

1
2
3

Jesteśmy dystrybutorem / sprzedawcą

Zakres działalności

Osoby do kontaktu

Wybierz dział, dla którego szukasz informacji

Agnieszka Jastrzębska

tel: +48 412 435 055

e-mai: ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl

Robert Miernecki

tel: +48 505 184 037

e-mai: rmiernecki@promatik-kielce.com.pl

Ryszard Sinkiewicz

tel: +48 505 184 036

e-mai: rsinkiewicz@promatik-kielce.com.pl

Marek Strzelecki

tel: +48 505 184 039

e-mai: mstrzelecki@promatik-kielce.com.pl

Łukasz Dubielewicz

tel: +48 506 552 765

e-mai: ldubielewicz@promatik-kielce.com.pl

Agnieszka Grzybowska

tel: +48 505 662 346

e-mai: agrzybowska@promatik-kielce.com.pl

Magdalena Kurek

tel: + 48 412 435 056

e-mai: mkurek@promatik-kielce.com.pl

Piotr Sęk

tel: +48 798 743 887

e-mai: psek@promatik-kielce.com.pl

Nasi partnerzy handlowi