Budowa maszyn i urządzeń

KONTROLA WIZYJNA

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemu kontroli wizyjnej mającej na celu sprawdzenie i rozróżnianie typu produkowanych części. Przykład takiej aplikacji to analiza  wizyjna typu części zakładanych ręcznie przez operatora i automatyczne przezbrajanie maszyny, aby zapewnić produkcję dedykowaną do danego typu.

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wizyjnej mającej na celu detekcję obecności oraz sprawdzenie pozycji części. Przykład takiej aplikacji to wizyjna kontrola części na transporterze oraz współpraca z robotem przemysłowym.

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wizyjnej mającej na celu kontrolę wizyjną po procesie. Przykładowo: ostatnim stanowiskiem linii montażowej może być stanowisko do kontroli jakości i kompletności montażu połączone z systemem  automatycznego odrzucania części wadliwych.

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wizyjnej mającej na celu kontrolę wizyjną w  trakcie procesu. Przykłady takich aplikacji to:  system kontroli poprawności naklejenia etykiety, kontrola prawidłowości montażu, sprawdzenie poprawności nadruku daty ważności produktu za pomocą OCR; Kontrola pozycji etykiety; stanowisko kontroli poprawności montażu.

Powrót

Jesteśmy dystrybutorem / sprzedawcą

Zakres działalności

Osoby do kontaktu

Wybierz dział, dla którego szukasz informacji

Agnieszka Jastrzębska

tel: +48 412 435 055

e-mai: ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl

Robert Miernecki

tel: +48 505 184 037

e-mai: rmiernecki@promatik-kielce.com.pl

Ryszard Sinkiewicz

tel: +48 505 184 036

e-mai: rsinkiewicz@promatik-kielce.com.pl

Marek Strzelecki

tel: +48 505 184 039

e-mai: mstrzelecki@promatik-kielce.com.pl

Łukasz Dubielewicz

tel: +48 506 552 765

e-mai: ldubielewicz@promatik-kielce.com.pl

Agnieszka Grzybowska

tel: +48 505 662 346

e-mai: agrzybowska@promatik-kielce.com.pl

Magdalena Kurek

tel: + 48 412 435 056

e-mai: mkurek@promatik-kielce.com.pl

Piotr Sęk

tel: +48 798 743 887

e-mai: psek@promatik-kielce.com.pl

Nasi partnerzy handlowi