Szereg rozwiązań

Zgrzewarki

Oferujemy produkcję zgrzewarek typu zgrzewania ultradźwiękami oraz metodą hot plate.

Testery szczelności

Produkujemy urządzenia zapewniające sprawdzanie szczelności produkowanych przez Państwa firmę elementów. Badanie szczelności jest bardzo popularnym testem w przemyśle automotive, agd, medycznym, „opakowaniowym”, produkcji armatury i zaworów, odlewniczym.

Znakowarki

Oferujemy znakowarki w wersji do samodzielnej zabudowy lub instalację na Państwa urządzeniu połączoną z modyfikacjami mechanicznymi oraz zmianami
w sterowaniu (oprogramowaniu) maszyny.

Kontrola wizyjna

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemu kontroli wizyjnej mającej na celu sprawdzenie i rozróżnianie typu produkowanych części. Przykład takiej aplikacji
to analiza wizyjna typu części zakładanych ręcznie przez operatora i automatyczne przezbrajanie maszyny, aby zapewnić produkcję dedykowaną do danego typu.

ZBUDOWALIŚMY JUŻ PONAD

1000
MASZYN

TESTOWANIE FILTRÓW

Urządzenie przeznaczone jest do testu dwóch rodzajów filtrów, który obejmuje kontrolę wizyjną jakości oraz ilości otworów w badanym filtrze. Wykorzystane elementy: podajniki taśmowe, wibracyjne oraz liniowe. Maszyna podzielona jest na pięć stacji: załadunek, inspekcja wizyjne, kontrola wizyjna, rozładunek oraz znakowanie mikroudarowe.

SKRĘCANIE I NITOWANIE

Maszyna służy do skręcania oraz nitowania zaworu tłoka. Moduł skręcania realizowany jest za pomocą serwonapędu. W skład układu automatycznego podawania nakrętki wchodzą: podajnik wibracyjny miskowy, liniowy, układ pojedynkowania i przenoszenia nakrętki.

MONTAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Maszyna wykonuje automatyczny montaż części samochodowych. Stanowisko montażowe posiada sześciopozycyjny stół obrotowy, na którym montuje się kolejne elementy, po czym następuje kontrola jakości między innymi pod kątem ilości smaru, czy obecności wszystkich elementów.

LINIA AUTOMATYCZNA

Trzy linie automatyczne składające się kolejno z dziewięciu, ośmiu oraz siedmiu stacji, na których montowane są kolejne elementy części samochodowych. Maszyna korzysta z systemu traceability identyfikującego zeskanowane detale.

LINIA MONTAŻU CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Linia maszyn wykonująca szereg operacji montażowych lub wspomagających na częściach samochodowych. Każda kolejna stacja weryfikuje poprawność operacji poprzedniego stanowiska.

Jesteśmy dystrybutorem / sprzedawcą

Zakres działalności

Osoby do kontaktu

Wybierz dział, dla którego szukasz informacji

Agnieszka Jastrzębska

tel: +48 412 435 055

e-mai: ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl

Robert Miernecki

tel: +48 505 184 037

e-mai: rmiernecki@promatik-kielce.com.pl

Ryszard Sinkiewicz

tel: +48 505 184 036

e-mai: rsinkiewicz@promatik-kielce.com.pl

Marek Strzelecki

tel: +48 505 184 039

e-mai: mstrzelecki@promatik-kielce.com.pl

Łukasz Dubielewicz

tel: +48 506 552 765

e-mai: ldubielewicz@promatik-kielce.com.pl

Agnieszka Grzybowska

tel: +48 505 662 346

e-mai: agrzybowska@promatik-kielce.com.pl

Magdalena Kurek

tel: + 48 412 435 056

e-mai: mkurek@promatik-kielce.com.pl

Piotr Sęk

tel: +48 798 743 887

e-mai: psek@promatik-kielce.com.pl

Nasi partnerzy handlowi