Szereg rozwiązań

ZBUDOWALIŚMY JUŻ PONAD

1000

MASZYN

TESTOWANIE FILTRÓW

Urządzenie przeznaczone jest do testu dwóch rodzajów filtrów, który obejmuje kontrolę wizyjną jakości oraz ilości otworów w badanym filtrze. Wykorzystane elementy: podajniki taśmowe, wibracyjne oraz liniowe. Maszyna podzielona jest na pięć stacji: załadunek, inspekcja wizyjne, kontrola wizyjna, rozładunek oraz znakowanie mikroudarowe.

SKRĘCANIE I NITOWANIE

Maszyna służy do skręcania oraz nitowania zaworu tłoka. Moduł skręcania realizowany jest za pomocą serwonapędu. W skład układu automatycznego podawania nakrętki wchodzą: podajnik wibracyjny miskowy, liniowy, układ pojedynkowania i przenoszenia nakrętki.

MONTAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Maszyna wykonuje automatyczny montaż części samochodowych. Stanowisko montażowe posiada sześciopozycyjny stół obrotowy, na którym montuje się kolejne elementy, po czym następuje kontrola jakości między innymi pod kątem ilości smaru, czy obecności wszystkich elementów.

LINIA AUTOMATYCZNA

Trzy linie automatyczne składające się kolejno z dziewięciu, ośmiu oraz siedmiu stacji, na których montowane są kolejne elementy części samochodowych. Maszyna korzysta z systemu traceability identyfikującego zeskanowane detale.

LINIA MONTAŻU CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Linia maszyn wykonująca szereg operacji montażowych lub wspomagających na częściach samochodowych. Każda kolejna stacja weryfikuje poprawność operacji poprzedniego stanowiska.

TESTER SZCZELNOŚCI KONEKTORÓW

Tester szczelności ze stołem obrotowy z narzędziami wymiennymi. Narzędzia kontrolują kompletność, głębokość, nacisk oraz szczelność komponentów. Następnie detale zostają oznaczone podczas rotacji stołu oraz automatycznie rozładowane.

MONTAŻ I TEST

Automatyczny montaż komponentu, kontrola wizyjna poprawności montażu, a następnie kontrola siły dźwigni oraz sprężyny, przy czym uczestniczy robot. Komponenty zostają naoliwione oraz oznakowane laserem. Gotowy komponent trafia do operatora taśmociągiem.

TEST SZCZELNOŚCI RUR

Urządzenie składa się z dwóch identycznych zespołów kontrolno-pomiarowych. Na każdym ze stanowisk urządzenia wyodrębnione są dwa narzędzia realizujące odrębne funkcje testowe komponentu. Urządzenie wyposażone jest we własne oświetlenie zamontowane w górnej części stanowiska.

Jesteśmy dystrybutorem / sprzedawcą

Zakres działalności

Osoby do kontaktu

Wybierz dział, dla którego szukasz informacji

Agnieszka Jastrzębska

tel: +48 412 435 055

e-mai: ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl

Robert Miernecki

tel: +48 505 184 037

e-mai: rmiernecki@promatik-kielce.com.pl

Ryszard Sinkiewicz

tel: +48 505 184 036

e-mai: rsinkiewicz@promatik-kielce.com.pl

Marek Strzelecki

tel: +48 505 184 039

e-mai: mstrzelecki@promatik-kielce.com.pl

Łukasz Dubielewicz

tel: +48 506 552 765

e-mai: ldubielewicz@promatik-kielce.com.pl

Agnieszka Grzybowska

tel: +48 505 662 346

e-mai: agrzybowska@promatik-kielce.com.pl

Magdalena Kurek

tel: + 48 412 435 056

e-mai: mkurek@promatik-kielce.com.pl

Piotr Sęk

tel: +48 798 743 887

e-mai: psek@promatik-kielce.com.pl

Nasi partnerzy handlowi